Instrukcje - Produkty

Zniżki masowe

Na platformie SoloMono masz możliwość tworzenia masowych zniżek na produkty, które na przykład należą do określonej kategorii lub przedziału cenowego. Aby stworzyć taką zniżkę, przejdź na stronę "Produkty" - "Zniżki" i kliknij "Dodaj masową zniżkę".

Moduł "Zniżki masowe" jest dostępny w pakietach wynajmu Basic, Turbo Sales oraz Pro.

O pracy ze zwykłymi zniżkami możesz przeczytać w osobnej instrukcji.

W otwartym oknie wypełnij potrzebne pola:

  • Nazwa promocji.
  • Typ odliczenia: odliczenie kwoty, procent zniżki lub nowa cena.
  • Odliczenie: może to być wartość, którą należy odjąć od cen produktów, procent zniżki lub nowa cena, w zależności od wybranego typu odliczenia.
  • Data rozpoczęcia i zakończenia promocji.
  • Kolejność sortowania: odpowiada za kolejność wyświetlania promocji na liście.
  • Przedział cenowy: jeśli zostanie określony, tylko produkty o cenach wchodzących w ten przedział będą uczestniczyć w promocji.
  • Jeśli produkt już jest na zniżce: wskaż, jak postępować z cenami produktów, które już mają zniżkę - dodać warunek masowej zniżki do już ustanowionej specjalnej ceny, ignorować ją i ustawić warunek masowej zniżki, czy odwrotnie.
  • Kategorie, dla których będzie ważna promocja.
  • Producenci, dla których będzie ważna promocja.

Po wypełnieniu kliknij "Zapisz". W tym przypadku na produkty z kategorii "Laptopy" została ustawiona masowa zniżka 20%:

Utworzona promocja pojawi się na liście, gdzie można ją włączać lub wyłączać w kolumnie "Status". Kliknij przycisk "Dodaj", aby dodać kolejną, a aby otworzyć okno edycji masowej zniżki lub usunąć ją, kliknij odpowiedni przycisk w ostatniej kolumnie.

Jeśli już tworzyłeś zniżki w swoim sklepie, strona "Produkty" - "Zniżki" będzie wyglądała jak poniżej. W takim przypadku przejdź do zakładki "Zniżki masowe", aby rozpocząć z nimi pracę.

zaktualizowane: 03/06/2024
icon