Instrukcje - Ustawienia

Zarządzaj przez cPanel

Aby stworzyć skrzynkę pocztową z cPanel, potrzebujesz zaloguj się do cPanel.
Wybierz "Email accounts".


Kliknij "Create", aby utworzyć nowy.


Musisz wpisać żądaną nazwę skrzynki pocztowej i wybrać nazwę domeny, dla której tworzymy skrzynkę pocztową w polu "Username".
Następnie musisz wypełnić pole "Password", pożądane jest użycie silnego hasła, aby uniknąć rozbicia pudełka.
W polu "Storage space" musisz określić ilość miejsca, które Twoje konto e-mail może wykorzystać do przechowywania wiadomości e-mail. Możesz podać konkretną liczbę w megabajtach lub wybrać opcję "Unlimited". Ważne jest, aby poprawnie określić limit lub wyczyścić skrzynkę pocztową na czas, ponieważ jeśli limit zostanie przekroczony, przychodzące wiadomości e-mail nie zostaną dostarczone, ale zostaną wysłane do nadawcy.
Następnie kliknij przycisk "Create".

Pudełko zostało utworzone, pojawi się w tabeli poniżej. Ta tabela umożliwia zarządzanie skrzynkami pocztowymi. Dzięki niemu możesz zobaczyć, ile miejsca na dysku jest zajęte, zmienić hasło, zmienić przydział, usunąć skrzynkę, skonfigurować klienta poczty.

Aby sprawdzić skrzynkę pocztową, kliknij "Check mail" (sprawdzenie przychodzących / wysłanych / roboczych listów).

Kliknij "Manage", aby wprowadzić zmiany w skrzynce pocztowej.


W tej sekcji możesz zmienić hasło, ilość miejsca w skrzynce pocztowej, ustawić ograniczenia lub utworzyć nowe foldery na wiadomości e-mail.

Kliknij "Connect devices", aby podłączyć urządzenie.


Ustawienia można znaleźć w sekcji "Mail client manual setting". Sprawdzając ustawienia poczty w cPanel, możesz wysłać ustawienia urządzenia pocztą elektroniczną.

Wystarczy wypełnić pole w sekcji "Email instruction", aby informacje konfiguracyjne zostały przesłane do wybranego urządzenia.

zaktualizowane: 29/01/2021
icon