Instrukcje - Produkty

Wyświetlanie atrybutów

mamy atrybuty, które są wyświetlane w filtrze i na liście produktów.

Na przykład, w категрии "Laptopy", możemy zobaczyć, gdzie znajdują się Filtry i "Lista produktów":

aby zmienić, jaki atrybut będzie отбражаться w filtrze lub na liście towarów, należy przejść: "Towary / Atrybuty" i obok nazwy atrybutu przesunąć suwak, poprzez jego aktywne / nieaktywne (odpowiednio: wyświetli się / nie będzie pokazany).


aby настроитть kolejność atrybutów na liście towarów,

należy przejść "Towary / Atrybuty" i obok wymaganego atrybutu kliknij "Odśwież".

 

W otwartym oknie wybierz porządek sortowania atrybutu, aby zapisać, kliknij "OK".

 

 

 

 

zaktualizowane: 26/09/2019
icon