Instrukcje - Produkty

Wyświetlanie atrybutów

Na stronie "Produkty" - "Atrybuty" możesz określić, czy pokazywać dany atrybut w filtrze i czy pokazywać go na liście przy najechaniu na produkt z takim atrybutem. Odpowiadają za to przełączniki "Pokazywać w filtrze" i "Pokazywać na liście produktów" odpowiednio. 

Jeśli te przełączniki są włączone, atrybuty będą wyświetlane na stronie w następujący sposób:

zaktualizowane: 03/06/2024
icon