Instrukcje - Praca z modułami witryny

Widget Facebook

Aby dodać na stronie widget strony Facebook, musimy:

1) wejść w ten link: https://developers.facebook.com/docs/plugins/page-plugin 

W wyświetlonej stronie , należy wprowadzić adres URL strony na Facebook (na przykład: https://www.facebook.com/solomonotemplate/)

postępuj zgodnie z instrukcjami i instrukcjami konfigurowania wyglądu okna Facebook.

Po ustawień, należy nacisnąć przycisk "Pobierz kod" 

W otwartym oknie wybrać zakładkę "IFrame" i kopiujesz kod, który nam w rezultacie, trzeba będzie wstawić na miejscu.

 

2) Teraz umieścić widget na naszej stronie w kolumnie po lewej stronie, na dole.

Do tego przejdziemy "Treści / Strony / Bloki" i po prawej stronie nazwy "Baner po lewej stronie 3" kliknij "Odśwież".

W откывшемся oknie do edycji artykułu, kliknij "Sourse".

W otwartym oknie wpinamy adres URL strony na Facebook, który będziemy kopiowali wcześniej i kliknij "OK".

.

Wszyscy zachowujemy.

Teraz mamy widget Facebook.