Instrukcje - Produkty

Status wyładowania XML

Na stronie "Produkty" - "Katalog", możesz zaznaczać, które kategorie i produkty zostaną dołączone do pliku podczas eksportu XML. Jest to zarządzane przez przełącznik "Status Wyładowania XML" - prawy zielony przełącznik w menu akcji dla kategorii oraz prawy zielony przełącznik w kolumnie "Status" dla produktów.

Szary kolor przycisku oznacza, że status wyładowania XML jest wyłączony, a zielony, że jest włączony.

Zauważ:

  • Jeśli status wyładowania XML jest aktywny dla kategorii, ale nieaktywny dla wszystkich produktów w niej, to produkty z tej kategorii nie zostaną dodane do pliku eksportowego.
  • Jeśli status wyładowania XML jest nieaktywny dla kategorii, ale aktywny dla wszystkich produktów w niej, to ani produkty, ani kategoria nie zostaną dodane do pliku eksportowego.
  • Jeśli status wyładowania XML jest aktywny dla kategorii i produkty w niej mają różne statusy, to do pliku eksportowego dodane zostaną tylko produkty z tej kategorii, które mają aktywny status wyładowania.
zaktualizowane: 22/04/2024
icon