Tworzenie klienta w panelu administracyjnego

W razie potrzeby, można dodać nowego klienta do panelu administracyjnego serwisu.