SoloMono modules shop

Wysyłanie e-maili SMTP

Date of creation : 2020-12-22
96
1 2 3 4 5
icon 1,1k
Wysyłanie e-maili SMTP
pro

Zespół Solomono dla Państwa wygody opracował moduł „Serwer poczty SMTP”, który można włączyć/wyłączyć w panelu administracyjnym: -> „Moduły” -> „Moduły SOLO” -> „SMTP”.
Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) to prosty protokół komunikacyjny używany do przesyłania wiadomości e-mail z serwera nadawcy na serwer odbiorcy. Protokół ten nie jest przeznaczony do przetwarzania wiadomości przychodzących, służy do wysyłania, a następnie doręczania listów adresatowi.
Łatwo zrozumieć, jak działa SMTP, jeśli pomyślimy o listonoszu, który odbiera list od nadawcy, znajduje właściwą trasę docelową i dostarcza wiadomość do skrzynki pocztowej adresata.

Protokół SMTP działa zgodnie z prostym zestawem reguł:
• Wysyłając list, wskaż nadawcę i odbiorcę.
• Serwer wysyła żądania do obu stron, aby upewnić się, że istnieją.
• Wiadomość zostanie wysłana na podany adres.

Następnie możesz wprowadzić potrzebne ustawienia:

pixel_trans
Module reviews

Zostaw recenzję

icon