Instrukcje - Produkty

Rekomendowane produkty

Jeśli chciałbyś polecić swoim klientom pewne produkty do zakupu i wyświetlać takie produkty w osobnym bloku na głównej stronie Twojego sklepu, możesz skorzystać z modułu "Rekomendowane produkty".

Pracę z rekomendowanymi produktami można prowadzić na stronie "Produkty" - "Rekomendowane produkty" w panelu administracyjnym. Tutaj będziesz mógł zobaczyć listę swoich rekomendowanych produktów, ich kod SKU, nazwę, status, datę dodania produktu do rekomendowanych oraz datę, do której produkt będzie uznawany za rekomendowany. Jeśli wyłączysz przełącznik w kolumnie "Status", produkt przestanie być wyświetlany w bloku "Rekomendowane". W ostatniej kolumnie tabeli możesz otworzyć okno edycji wybranego produktu lub usunąć go, naciskając odpowiedni przycisk. Aby dodać rekomendowany produkt, naciśnij "Dodaj".

W oknie, które się otworzy, wprowadź nazwę potrzebnego produktu w polu "Produkty" i wybierz go z rozwijanej listy, która się pojawi. W polu "Data zakończenia" możesz określić datę, do której produkt będzie uznawany za rekomendowany. Jeśli zostawisz to pole puste, okres wyświetlania produktu w bloku "Rekomendowane" będzie nieograniczony. Po zakończeniu naciśnij "Zapisz", po czym produkt pojawi się na liście rekomendowanych.

Aby blok "Rekomendowane" był wyświetlany na głównej stronie, upewnij się, że przełącznik "Rekomendowane" jest włączony na stronie "Projekt" w ustawieniach projektu szablonu, zakładka "Bloki na głównej stronie".

 

zaktualizowane: 03/06/2024
icon