Edytowalne bloki serwisu

możesz zmienić wygląd Swojej strony internetowej, tak, jak lubisz. 
Rozmieszczanie bloków na stronie głównej, w czapce, w piwnicy i w lewej kolumnie serwisu. A tak, można zmienić ilość produktów, które mają być wyświetlane na stronie głównej, kolor strony, wymiary obrazów itp.