Edycja tekstów (stałych) dla wszystkich języków w panelu administracyjnego

masz niepowtarzalną okazję, aby edytować teksty, takie jak nagłówki, które....