Instrukcje - Produkty

Rabaty

Aby ustawić rabat na produkt, przejdź na stronę "Produkty" - "Rabaty" i kliknij "Dodaj rabat".

Moduł "Rabaty" jest dostępny w pakietach wynajmu Basic, Turbo Sales oraz Pro.

Więcej informacji o pracy z rabatami ilościowymi znajdziesz w osobnym przewodniku.

W oknie, które się otworzy, należy wypełnić wszystkie wymagane pola.

  • "Produkty" - w tym polu wprowadź nazwę lub kod produktu, na który chcesz ustawić rabat, a następnie wybierz go z rozwijanego menu. Możesz dodać więcej niż jeden produkt.
  • "Cena specjalna dla klienta" - zaznacz to pole, jeśli chcesz, aby utworzony rabat obowiązywał tylko dla określonego klienta Twojego sklepu. Zaznaczając to pole, będziesz mógł wybrać konkretnego klienta z listy klientów Twojego sklepu ("Klienci" - "Lista Klientów").
  • "Cena specjalna dla grupy" - zaznacz to pole, jeśli chcesz, aby utworzony rabat obowiązywał tylko dla określonej grupy klientów ("Klienci" - "Grupy Klientów").
  • "Cena specjalna" - w tym polu określ procent zniżki lub nową cenę produktu (10%, 2000).
  • "Obowiązuje od" i "Obowiązuje do" - w tych polach należy określić datę rozpoczęcia i zakończenia rabatu.
  • "Wyświetl odliczanie" - zaznacz to pole, jeśli chcesz, aby na stronie produktu wyświetlał się odliczanie do momentu zakończenia obowiązywania rabatu.

Po zakończeniu kliknij "Dodaj".

Po zapisaniu, rabat pojawi się na liście. Jeśli potrzebujesz go edytować, kliknij przycisk w kolumnie "Akcja" obok potrzebnego rabatu, lub kliknij na rabat na liście i kliknij "Edytuj" w niebieskim bloku po prawej stronie. W tym samym bloku możesz kliknąć "Usuń", aby usunąć wybrany rabat. Na liście w kolumnie "Status" możesz włączać lub wyłączać rabat, nie usuwając go.

W kolumnie "Cena C G" wyświetlana jest przekreślona pełna cena produktu oraz cena ze zniżką. W nawiasach może być podane "([G] -> Nazwa Grupy Klientów)", jeśli utworzyłeś rabat dla określonej grupy klientów, lub "([C] -> Imię Klienta)", jeśli utworzyłeś rabat dla określonego klienta.

Jeśli na produkt nałożono rabat, to w sklepie pełna cena produktu będzie wyświetlana jako przekreślona.

Jeśli zaznaczyłeś pole "Wyświetl odliczanie" podczas ustawiania rabatu, na stronie produktu ze zniżką pojawi się blok z odliczaniem.

Na stronie "Produkty" - "Katalog" rabaty również będą wyświetlane. Ponadto możesz przefiltrować swój katalog, aby zobaczyć wszystkie swoje promocyjne produkty, zaznaczając pole "Ze zniżką" i klikając "Ok".

zaktualizowane: 04/06/2024
icon