Instrukcje - Zamówieńia i klienci

PRZYKŁAD: Ustawianie rabatu na zakup od określonej liczby zamówień

Systemy rabatowe pomagają zainteresować, zdobyć zaufanie kupującego. Na przykład punkty przyznawane za określone działania zachęcają konsumenta do robienia zakupów w Twoim sklepie internetowym.
Zespół Solomono opracował wygodną funkcjonalność do pracy z modułem rabatowym.

musisz kliknąć ikonę „Edytuj”.

aw wierszu „Rabat procentowy” ustaw limity cenowe i rabat procentowy oddzielone przecinkami.

Przykład:

Ważnym punktem jest kolejność sortowania modułu rabatów. Ważne jest, aby „Twój rabat” był o rząd wielkości wyższy niż moduł „Razem”, wtedy kwota w kalkulacji zostanie wskazana pomniejszona o rabat.

zaktualizowane: 11/04/2023
icon