Instrukcje - Treść

Praca z recenzjami

Aby pracować z recenzjami w witrynie, wybierz pozycję „Treść / Recenzje” w górnym menu:

Dla administratora serwisu dostępna będzie strona ze wszystkimi recenzjami, która pozwoli mu szybko odpowiadać na wszystkie nowe recenzje. Dostępna jest również funkcjonalność pozwalająca na edycję i usuwanie aktualnych recenzji. W ustawieniach sklepu, w zakładce mój sklep, można uniemożliwić niezarejestrowanym użytkownikom wystawianie recenzji.

 

Dla recenzji dostępne są następujące akcje: „Dodaj”, „Zmień”, Usuń . Po kliknięciu przycisku „Zmień” otworzy się przed Tobą formularz do edycji – wyświetla on: Nazwa, Tekst recenzji, Identyfikator języka, Identyfikator produktu, Ocena recenzji, Data.
Po zakończeniu edycji komentarzy kliknij przycisk „Zastosuj”:

Bezpośrednio na stronie produktu moduł wygląda tak:

zaktualizowane: 10/01/2024
icon