Instrukcje - Produkty

Praca z rabatami hurtowymi

Aby utworzyć masowy rabat, potrzebujesz:

W menu wybierz Produkty -> Rabaty -> Rabaty masowe.

Kliknij przycisk „Dodaj”.

Wpisz nazwę promocji.

Wybierz jeden z typów akcji „Potrącenie kwoty / Procent rabatu / Nowa cena”

W wierszu „Potrącenia” podaj wartość wymaganą do odliczenia lub wartość nowej ceny.

Określ „początek działania” i „datę zakończenia”.

W wierszu „Towar wart od:” należy podać cenę, po jakiej towar jest niezbędny do udziału w promocji. Nr: „Towar o wartości 10” - czyli towary o cenie powyżej 10 ₴ ($, €, zł) będą brały udział w promocji.

W wierszu „do:” należy podać wartość ceny, do której towar będzie uczestniczył w akcji. Nr: "Towar do 100" - czyli towary, których cena wynosi 100 i mniej below ($, €, zł) wezmą udział w promocji.

W polu „Jeśli towary są już objęte rabatem” wybierz żądaną akcję dla tych towarów:

  • zignoruj ​​cenę promocyjną i ustaw warunek rabatu masowego - jeśli przy produkcie ustawiona jest cena specjalna, to po wybraniu tej akcji na produkcie zostanie ustalony warunek rabatu masowego;
  • zignorować warunek masowego rabatu na takie towary - jeśli produkt jest już objęty rabatem, wyświetli się wcześniej ustalone warunki rabatu;
  • do ceny specjalnej dodać warunek rabatu masowego - jeżeli produkt jest już objęty rabatem to doliczany jest do niego kolejny warunek z rabatu masowego.

Następnie musisz „wybrać kategorie, dla których ta akcja będzie obowiązywała” - możesz wybrać niektóre lub wszystkie. Użyj „Ctrl + lewy przycisk myszy”, aby wybrać wiele kategorii.

Następnie należy „wybrać producentów, dla których ta promocja będzie obowiązywać” - możesz wybrać niektórych lub wszystkich. Użyj „Ctrl + lewy przycisk myszy”, aby wybrać wiele kategorii.

Następnie kliknij „OK”.

Aby włączyć warunki rabatu masowego w serwisie należy przełączyć suwak w kolumnie „Status” i aktywować rabat.

Istnieje również możliwość edycji lub usuwania rabatów masowych.

zaktualizowane: 09/05/2023
icon