Instrukcje - Treść

Praca z komentarzami

Do pracy z komentarzami i ocenami na stronie wybierz w górnym menu wybierz polecenie "Zawartość / Uwagi"

Użyj dwie karty do pracy z komentarzem - "Komentarz:" i "Ustawienia"

Zakładka "Komentarz":

Dla każdego komentarza dostępne są następujące czynności: "Zmień", "Pokaż wszystkie tylko na tej stronie", "Odpowiedz", "Usuń", "Usunąć wszystkie z tym nazwiskiem", "Usunąć wszystkie z tą datą"

Po naciśnięciu na przycisk Edytuj, otworzy się formularz edycji komentarza - są na nim wyświetlane Imię i nazwisko, Data, IP, e-Mail i Komentarz (z opcją edycji rozmiaru).

Po zakończeniu edycji komentarzy, naciśnij przycisk Edytuj

Zakładka "Ustawienia" oferuje szeroki wybór opcji pracy z komentarzem.

 

Są zebrane w menu szybkiej nawigacji: Panel mini-редатора, Ograniczenia, Poczta, Inne ustawienia, Wielopoziomowe komentarze, Wy ostatnich komentarzy (last.php), kanał RSS, Антимат, Ocena, Autoryzacja na stronie

 

 

icon