Praca z atrybutami na karcie produktu


 
 

Na stronie "Produkty" - "Katalog" w oknie tworzenia lub edycji produktu znajduje się zakładka "Atrybuty". Tutaj możesz tworzyć lub dodawać już istniejące w systemie atrybuty do karty produktu, ustawić cenę, numer katalogowy oraz ilość produktu dla określonej wartości atrybutu, jak również pracować ze szablonami atrybutów.

Dodawanie istniejącego w systemie atrybutu

Jeśli stworzyłeś i skonfigurowałeś atrybut na stronie "Produkty" - "Atrybuty", możesz dodać go do karty określonego produktu, jak wyjaśniono poniżej.

Na przykład, mamy skonfigurowany atrybut "Kolor" z wartościami "Czerwony" i "Żółty".

Aby dodać go do karty produktu, przejdź na stronę edycji produktu, zakładka "Atrybuty", i kliknij "Nowy atrybut".

Następnie zobaczysz rozwijane listy "Atrybut" i "Wartość", gdzie możesz wybrać wcześniej utworzony atrybut i wartość odpowiednio. Po wyborze kliknij "Dodaj", a produkt otrzyma atrybut. W tym przypadku to "Kolor: Żółty".

Jeśli chcesz dodać inną już istniejącą wartość do tego atrybutu, kliknij "Dodaj" po lewej stronie od niego i wybierz tę wartość z pojawiającej się rozwijanej listy. Po tym kliknij "OK". W tym przypadku dodano wartość "Czerwony".

Tworzenie i dodawanie nowego atrybutu

Jeśli nie stworzyłeś atrybutu na stronie "Produkty" - "Atrybuty", możesz to zrobić od razu na zakładce "Atrybuty" w menu edycji produktu. Rozważmy to na przykładzie atrybutu "Rozmiar" z wartościami "L" i "XL". Aby dodać go do karty produktu, kliknij "Nowy atrybut". Zobaczysz rozwijane listy "Atrybut" i "Wartość" z przyciskiem "Stwórz" pod każdym.

Kliknij "Stwórz" pod rozwijaną listą dla atrybutu i określ jego nazwę dla każdego z dostępnych języków na stronie. Po tym kliknij "Aktualizuj". Podobnie w przypadku wartości atrybutu. Tworzenie atrybutów i wartości w tym menu możesz powtarzać wielokrotnie, po stworzeniu będziesz mógł je zobaczyć na rozwijanych listach i wybrać potrzebne Ci. Po zakończeniu kliknij "Dodaj".

W tym przypadku stworzono i dodano atrybut "Rozmiar: L". Jak widzisz, po lewej stronie każdego atrybutu jest przycisk "Stwórz", który odpowiada za tworzenie nowych wartości dla wybranego atrybutu.

Dodatkowe parametry wartości atrybutów

W zakładce "Atrybuty" karty produktu dla każdej wartości atrybutu możesz określić następujące parametry:

  • Prefix ceny i cena - cena produktu z wybraną wartością atrybutu zwiększy się (+), zmniejszy (-) lub będzie równa (=) wartości podanej w kolumnie "Cena" po prawej stronie od kolumny "Prefix ceny". Produkt będzie zmieniał cenę w zależności od wybranej wartości atrybutu, ale tylko pod warunkiem, że między wartościami atrybutu można przełączać się na stronie produktu (na przykład atrybut ma typ "Dropdown").
  • Kod produktu - unikalny kod produktu dla określonej wartości atrybutu. Jeśli masz atrybut, między którego wartościami można przełączać, to przy wyborze określonej wartości na stronie produktu zostanie wyświetlony kod produktu tej wartości.
  • Ilość - ilość produktu dla określonej wartości atrybutu. Na stronie "Ustawienia" - "Magazyn" możesz wybierać, czy jako główną ilość użyć tę, która jest tutaj wskazana, czy z pola "Ilość" w zakładce "Tekst".

Aby usunąć atrybut - kliknij przycisk "Usuń" po lewej stronie, a aby usunąć wartość atrybutu - kliknij przycisk "Usuń" po prawej stronie, obok żądanej wartości.

 

Szablony atrybutów

Szablony atrybutów są potrzebne, jeśli masz produkty z takimi samymi atrybutami i nie chcesz ręcznie dodawać tych samych atrybutów do każdego produktu.

Po prawej stronie możesz zobaczyć listę rozwijaną "Szablony" i takie przyciski:

  • Pobierz wskazany szablon - pobierz do produktu atrybuty wybranego z listy rozwijanej szablonu.
  • Zapisz aktualne ustawienia jako szablon - zapisz zestaw atrybutów danego produktu jako szablon.
  • Zmień nazwę wybranego szablonu.
  • Usuń wybrany szablon.

Po kliknięciu przycisku "Zapisz aktualne ustawienia jako szablon" pojawi się okno do wprowadzenia nazwy nowego szablonu, a po zapisaniu będziesz mógł zobaczyć ten szablon w liście rozwijanej szablonów. Aby dodać ten zestaw atrybutów do nowego produktu, po prostu przejdź do zakładki "Atrybuty" tego produktu, wybierz odpowiedni szablon z listy rozwijanej i kliknij "Pobierz wskazany szablon".

Kody produktów wartości atrybutów przy przenoszeniu atrybutów przez szablony nie są zachowywane.

zaktualizowane: 03/06/2024
icon