Instrukcje - Treść

Praca z artykułami

Aby spróbować sprzedać coś użytkownikowi, musisz najpierw odpowiedzieć na jego pytania, do takich celów służą „Artykuły informacyjne”.
Praca z informacjami w artykułach ma na celu przekazanie użytkownikowi jak najbardziej dokładnej, obiektywnej i kompletnej informacji na interesujący go temat. Jednym z głównych zadań jest nie tyle sprzedaż, co podkreślenie profesjonalizmu firmy i stworzenie zapotrzebowania na produkt.
Zespół Solomono opracował wygodną funkcjonalność do pracy z artykułami informacyjnymi.

W panelu administracyjnym -> „Treść” -> „Strony” -> „Artykuły” masz możliwość edycji, usuwania, przenoszenia oraz przeglądania swoich artykułów:

Aby edytować, musisz kliknąć ikonę „ołówka”, a zostaniesz przekierowany na stronę z treścią:

Korzystając z paska narzędzi do formatowania elementów, możesz zarządzać treścią, a także dodawać/zamieniać obraz tła. 

Co ważne! Artykuły muszą być wypełnione we wszystkich językach dostępnych na stronie.

zaktualizowane: 09/05/2023
icon