Instrukcje - Ustawienia

Praca z administratorami i konfiguracja ich uprawnień dostępu

Na stronie "Administratorzy" możesz pracować z administratorami Twojej strony, tworzyć i konfigurować grupy administratorów oraz ich uprawnienia.

Lista administratorów

Na pierwszej zakładce - "Lista administratorów" - znajduje się tabela ze wszystkimi administratorami sklepu.

W tej tabeli można zobaczyć takie informacje o danym administratorze:

  • Jego adres email.
  • Grupę administratorów, do której należy.
  • Liczbę jego logowań do panelu administracyjnego sklepu.
  • Datę i czas dodania administratora do strony.
  • Datę i czas ostatnich zmian, które przeprowadził ten administrator.
  • Datę i czas ostatniego logowania do panelu administracyjnego.

Możesz wyłączyć dowolną kolumnę tej tabeli, klikając na ikonę koła zębatego po lewej stronie przycisku "Zmień swoje hasło". Domyślnie wszystkie kolumny są włączone, odznacz kolumny, które nie są Ci potrzebne, i kliknij "Zapisz". Jeśli chcesz powrócić do ustawień domyślnych, kliknij "Reset".

Aby dodać nowego administratora, kliknij przycisk "Dodaj". Następnie otworzy się okno, w którym należy wypełnić jego dane - imię, nazwisko, adres email, na który nowy administrator otrzyma hasło do logowania oraz link do panelu administracyjnego, ID czatu w Telegramie oraz grupę administratorów, do której będzie należał. Po wypełnieniu wymaganych danych kliknij "Zapisz".

Pole "ID czatu w Telegramie" jest używane w pracy z API Telegrama, jest potrzebne, aby dany administrator otrzymywał powiadomienia o nowym zamówieniu w Telegramie. To pole jest opcjonalne.

Jeśli chcesz edytować dane administratora lub go usunąć, kliknij odpowiedni przycisk w ostatniej kolumnie tabeli.

Na zakładce "Lista administratorów" możesz także zmienić swoje hasło do logowania do panelu administracyjnego. Aby to zrobić, kliknij "Zmień swoje hasło". W oknie, które się pojawi, wprowadź nowe hasło i potwierdź je. Po zakończeniu kliknij "Zapisz".

Grupy administratorów

Na zakładce "Grupy administratorów" znajduje się lista grup administratorów.

Możesz dodać nową grupę, klikając przycisk "Dodaj". W oknie, które się pojawi, wpisz nazwę grupy i kliknij "Zapisz".

Jeśli chcesz edytować grupę administratorów lub ją usunąć, kliknij odpowiedni przycisk w ostatniej kolumnie tabeli.

W oknie edycji grupy znajduje się ustawienie "Strona przekierowania administratora", gdzie można wybrać jedną z dwóch opcji z rozwijanego menu - "Strona główna" lub "Strona kategorii". To ustawienie określa, która strona otworzy się po przejściu do linku twoja_strona/admin - główna strona panelu administracyjnego czy strona "Produkty" - "Katalog".

Prawa dostępu

Na zakładce "Prawa dostępu" możesz konfigurować, do jakich funkcji ma dostęp dana grupa administratorów. Aby to zrobić, po lewej stronie wybierz grupę, dla której chcesz ustawić prawa dostępu, a po prawej stronie włącz lub wyłącz potrzebne Ci opcje.

zaktualizowane: 12/04/2024
icon