Instrukcje - Treść

Polityka prywatności i zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zespół Solomono poważnie traktuje bezpieczeństwo danych osobowych naszych klientów, potencjalnych klientów i innych osób, które się z nami skontaktowały, dlatego też stara się chronić poufność Twoich danych osobowych. Przetwarzanie danych odbywa się w ścisłej zgodności z wymogami obowiązujących przepisów prawa i tylko wtedy, gdy istnieją podstawy prawne do takiego przetwarzania.

Umowa o zachowaniu poufności została opracowana zgodnie z wymogami Ustawy Ukrainy „O ochronie danych osobowych” i innych aktów prawnych ukraińskiego ustawodawstwa regulujących stosunki prawne związane z gromadzeniem, przetwarzaniem, przechowywaniem danych osobowych, a także prawem obywateli do nieingerencji w życie osobiste i prawo do wyrażania siebie.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w przypadku spełnienia jednej z przesłanek, o których mowa w art. 6 RODO, w tym m.in.:

  • Zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych;
  • przetwarzanie jest niezbędne do świadczenia na Twoją rzecz usług;
  • takie przetwarzanie jest wymagane przez prawo krajów, w których się znajdujesz.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dokonywana podczas rejestracji użytkowników w serwisie, po kliknięciu przycisku „Zarejestruj się” następuje przejście bezpośrednio do formularza rejestracyjnego, gdzie w linijce po zatwierdzeniu hasła znajduje się ikona z zaznaczeniem „Przez rejestrując się zgadzasz się” gdzie w wyrażeniu „warunki korzystania ze sklepu”

po kliknięciu otworzy się okno modalne z tekstem „Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych”:

Podany tekst zarządzany jest poprzez panel administracyjny: „Treść” -> „Strony” -> „Polityka prywatności”, po kliknięciu w ikonę edytuj możesz samodzielnie zmienić tekst.

Również podczas składania zamówienia w formularzu, po kliknięciu w tekst, pod przyciskiem „do kasy” domyślnie umieszczany jest blok „umowa użytkownika”:

Zarządzanie wydrukiem tej umowy odbywa się poprzez panel administracyjny -> „Projekt” -> „Zamówienie” -> „Pokaż umowę użytkownika”:

Tekst którego możesz poprawić poprzez panel administracyjny: „Treść” -> „Strony” -> „Umowa użytkownika”:

zaktualizowane: 24/04/2023
icon