Nowy ajax-wniosek zamówień + wyskakujące okna zamówień