Instrukcje - Pytanie - Odpowiedź

Nie wszystkie towary są przesyłane do Hotline za pomocą łącza XML?

Aby wszystkie produkty zostały rozładowane na Infolinii, należy włączyć rozładunek niezbędnych kategorii (aktywować, aby przycisk był zielony)

zaktualizowane: 10/04/2024
icon