Instrukcje - Pytanie - Odpowiedź

Nie wszystkie towary są przesyłane do Hotline za pomocą łącza XML?

Aby wszystkie produkty zostały rozładowane na Infolinii, należy włączyć rozładunek niezbędnych kategorii (aktywować, aby przycisk był zielony)

zaktualizowane: 29/05/2023
icon