Minimalna kwota zamówienia

możesz ustawić minimalną cenę zakupu, poniżej której zamówienie nie zostanie utrzymany.