Instrukcje - Ustawienia

Menedżer listy mailingowej

Teraz nie musisz używać osobnego klienta poczty e-mail, aby wysłać list do swoich klientów. SoloMono opracowało funkcjonalność do wysyłania wiadomości e-mail bezpośrednio z panelu administracyjnego serwisu. W sekcji Treść -> Mailingi możesz wysłać list jako klient indywidualny lub przeprowadzić masową wysyłkę do wybranych klientów.

W panelu administracyjnym, w sekcji Treść -> Biuletyny e-mail, klikając w zakładkę „Wyślij e-mail” – masz możliwość wysłania e-maila:

Wybierz jednego klienta wpisując jego dane:

Wybierz wszystkich klientów:

Lub wybierz - „dla wszystkich subskrybentów wiadomości”:

Możesz też od razu wykonać wysyłkę masową przechodząc do zakładki „Mass mailings”, gdzie masz możliwość stworzenia szablonu listu klikając na „+”

Gdzie w nowym oknie należy wypełnić niezbędne dane:

a także w kolumnie „akcja” masz możliwość zarządzania masowymi szablonami e-maili – edytuj, usuwaj, przeglądaj lub wysyłaj:

zaktualizowane: 03/04/2023
icon