Masowe zarządzanie produktami

Na stronie "Produkty" - "Zarządzanie produktami" masz możliwość masowego kopiowania lub usuwania produktów.

Tutaj możesz zobaczyć drzewo swoich kategorii i przejść do dowolnej z nich.

Aby skopiować niektóre produkty lub kategorie, zaznacz je w pierwszej kolumnie, kliknij "Kopiuj", wybierz jeden z trzech typów kopiowania - "Przenieś do", "Duplikuj w" lub "Linkuj do" - wybierz kategorię, do której chcesz je skopiować, i kliknij "Wykonaj".

Różnica między typami kopiowania:

Przenoszenie - ta akcja przenosi zaznaczone produkty lub kategorie i ich zawartość do wybranej kategorii. Produkty i kategorie przeniesione w ten sposób znikną z miejsca, w którym były pierwotnie. Na przykład, jeśli przeniesiesz pewien produkt z Kategorii A do Kategorii B, w rezultacie ten produkt zniknie z Kategorii A i znajdzie się w Kategorii B.

Duplikacja - ta akcja kopiuje zaznaczone produkty lub kategorie i ich zawartość do wybranej kategorii. Ten typ kopiowania tworzy duplikaty wybranych przez Ciebie pozycji. Na przykład, jeśli w ten sposób skopiujesz pewien produkt z Kategorii A do Kategorii B, w Kategorii B zostanie utworzony identyczny produkt, i w rezultacie będziesz miał dwa takie same produkty - jeden w Kategorii A, drugi w Kategorii B. Usunięcie tego produktu z jednej z tych kategorii nie wpłynie na duplikat tego produktu w innej kategorii.

Kopiowanie linkiem - ta akcja kopiuje linkiem zaznaczone produkty lub kategorie i ich zawartość do wybranej kategorii. Ten typ kopiowania służy wyłącznie do wyświetlania produktów i kategorii z jednej kategorii wewnątrz innej. W przeciwieństwie do duplikacji, ten typ nie tworzy faktycznych kopii. Na przykład, jeśli skopiujesz linkiem pewien produkt z Kategorii A do Kategorii B, będziesz mógł zobaczyć ten produkt w obu kategoriach, ale nadal będzie to jeden produkt, a nie dwa identyczne. W związku z tym, jeśli zmienisz ten produkt w jednej z tych kategorii lub go usuniesz - wpłynie to na produkt skopiowany w ten sposób w innej kategorii.

Podobnie, jeśli chcesz usunąć produkty lub kategorie, zaznacz je w pierwszej kolumnie, kliknij "Usuń", wybierz jeden z dwóch typów usuwania - "Tylko w tej kategorii" lub "Usuń całkowicie" - i kliknij "Wykonaj".

Różnica między typami usuwania:

Tylko w tej kategorii - ten typ usuwa produkt lub kategorię tylko z bieżącej kategorii. Na przykład, jeśli skopiowałeś linkiem pewien produkt z Kategorii A do Kategorii B, inicjując ten typ usuwania w Kategorii B, ten produkt zostanie usunięty tylko z niej, a w Kategorii A pozostanie.

Usuń całkowicie - ten typ usuwa wybrany produkt lub kategorię całkowicie i ich powiązania ze wszystkimi innymi kategoriami, do których mogły być skopiowane linkiem. Na przykład, jeśli skopiowałeś linkiem pewien produkt z Kategorii A do Kategorii B i Kategorii C, inicjując ten typ usuwania w dowolnej z tych kategorii, produkt zostanie usunięty ze wszystkich z nich.

zaktualizowane: 03/06/2024
icon