Instrukcje - Produkty

Masowa zmiana cen

Na stronie "Produkty" - "Aktualizacja cen" możesz ustawić rabaty na swoje produkty, masowo zmieniać ich kod (SKU), cenę, nazwę, meta title, meta description, status, wagę, ilość, kolejność sortowania oraz minimalną ilość do zamówienia.

Przede wszystkim, w polu "Ilość produktów na stronie" określ maksymalną liczbę produktów na jednej stronie, z którą najwygodniej będzie Ci pracować z listą. Zwróć uwagę na pola "Wybierz kategorię" i "Wybierz producenta", możesz wyświetlać produkty według określonej kategorii lub producenta.

Jeśli chcesz masowo zmienić ceny produktów na liście, zaznacz pole "Masowa zmiana cen". Następnie w polu "(+/-) Kwota lub procent" wpisz liczbę, o którą chcesz podnieść lub obniżyć cenę (10, -10) lub procent (25%, -25%). Aby zobaczyć wyniki bez zapisywania, kliknij "Podgląd" - zobaczysz, że każdy produkt zostanie oznaczony i będzie miał zaktualizowaną cenę. Jeśli chcesz, możesz odznaczyć produkty, których ceny chcesz pozostawić bez zmian. Po sprawdzeniu kliknij "Zapisz i zamknij".

Jeśli Twoje produkty mają atrybuty, również będą one wyświetlane na tej stronie, i również będziesz mógł zmienić ich cenę.

Jak już wspomniano, na tej stronie możesz również ustawiać rabaty na swoje produkty z listy. Można to zrobić w kolumnie "Rabat", ale zauważ, że należy wprowadzić nową cenę. Na przykład, jeśli cena produktu wynosi 200, w kolumnie "Rabat" wpisujesz 150, więc 150 to nowa cena tego produktu.

 

zaktualizowane: 18/04/2024
icon