Instrukcje - Produkty

Kombinacje atrybutów

Kombinacje atrybutów to funkcja, która pozwala dodawać cenę, ilość oraz numer katalogowy na podstawie atrybutów dodanych do produktu.

Aby skorzystać z tej funkcji, najpierw upewnij się, że moduł "Kombinacje atrybutów" jest włączony na stronie "Moduły" - "Moduły SOLO".

Następnie w karcie produktu pojawi się oddzielna zakładka "Kombinacje atrybutów".

Uwaga! Aby rozpocząć tworzenie kombinacji, produkt musi posiadać przynajmniej jeden atrybut z co najmniej dwoma wartościami. Ponadto, atrybuty, które chcesz połączyć w kombinację, muszą mieć typ "Dropdown".

Jak widać na zrzucie ekranu, na zakładce "Atrybuty" przykładowego produktu znajdują się dwie cechy - "Kolor" i "Rozmiar". Każdy z tych atrybutów ma dwie wartości. Na stronie "Produkty" - "Atrybuty" tym atrybutom został przypisany typ "Dropdown", co umożliwia przełączanie się między wartościami na stronie produktu.

Teraz przejdźmy do zakładki "Kombinacje atrybutów". Dla każdego atrybutu typu "Dropdown" zobaczysz oddzielne kolumny, w których w rozwijanym menu możesz wybrać potrzebne kombinacje wartości atrybutów. Dla każdej kombinacji możesz określić ilość, cenę i numer katalogowy. Po wypełnieniu kolumn, kliknij "Dodaj". Aby usunąć kombinację, kliknij "Usuń" po prawej stronie.

Uwaga! Ilość należy podać obowiązkowo, aby kombinacja została dodana.

Po zakończeniu, na stronie Twojego produktu będzie można wybierać różne wartości atrybutów, a cena, ilość i numer katalogowy będą wyświetlane zgodnie z ustawieniami kombinacji. Na przykład, w tym przypadku w rozwijanych listach dla atrybutów "Rozmiar" i "Kolor" wybrane zostały wartości "L" i "Żółty". Powyżej ceny wyświetlany jest napis "L, Żółty", a cena jest równa tej, która została określona dla tej kombinacji - 650. Ponadto, po lewej stronie oznaczenia "Dostępny" można zobaczyć numer katalogowy tej kombinacji - 00010.

zaktualizowane: 15/04/2024
icon