Instrukcje - Produkty

Jak tworzyć atrybuty produktów i ich wartości

Na stronie "Produkty" - "Atrybuty" masz możliwość tworzenia i konfigurowania atrybutów produktów, ich wartości oraz grup atrybutów.

Aby utworzyć nowy atrybut, kliknij "Dodaj" na karcie "Atrybuty produktów". Możesz określić typ atrybutu, o którym więcej informacji znajdziesz dalej w artykule, wybrać, czy pokazywać atrybut w filtrze, aby klienci mogli filtrować produkty w Twoim sklepie według różnych wartości tego atrybutu. Jeśli chcesz, aby atrybuty produktu były wyświetlane przy najechaniu na produkt na liście, włącz przełącznik "Pokazywać na liście produktów".

Jeśli w Twoim pakiecie wynajmu dostępny jest moduł "Różne kolory produktu", w karcie produktu będziesz mógł przesłać różne obrazy dla różnych wartości atrybutu. Jeśli ten atrybut ma określony typ, który umożliwia przełączanie się między wartościami atrybutu na stronie produktu (na przykład "Dropdown"), i jeśli przełącznik "Zmieniać obraz produktu" jest włączony, przy wyborze określonej wartości atrybutu na stronie produktu zmieni się również obraz tego produktu.

Aby utworzyć wartości dla swoich atrybutów, przejdź na kartę "Wartości atrybutów" i podobnie kliknij "Dodaj". W rozwijanej liście "Nazwa atrybutu" wybierz atrybut, dla którego tworzysz wartość, podaj tę wartość i, jeśli chcesz, dodaj dla niej obraz. Obraz będzie widoczny na stronie produktu, jeśli atrybut ma typ "Obraz" lub "Lista z obrazami".

Typy atrybutów

Typ atrybutu "Tekst" oznacza, że atrybut i jego wartości będą wyświetlane w karcie produktu jako zwykły tekst, jak pokazano na zdjęciu dla atrybutu "Rozmiar".

Typ atrybutu "Dropdown" oznacza, że będzie można przełączać się między wartościami atrybutu, a w karcie produktu będzie to wyglądać, jak pokazano na zdjęciu dla atrybutu "Kolor".Typ atrybutu "Radio" również przewiduje, że będzie można przełączać się między wartościami atrybutu, ale będzie to wyglądać w taki sposób:Typ atrybutu "Obraz" pozwoli użytkownikom widzieć obrazy swoich wartości i przełączać się między nimi:Typ atrybutu "Lista z obrazami" pozwoli użytkownikom widzieć zarówno wartość, jej cenę (ponieważ w karcie produktu w zakładce "Atrybuty" można określać różne ceny dla różnych wartości) i jej obraz, atrybut będzie wyglądać na stronie produktu tak:Ponadto, na tej stronie masz możliwość przeszukiwania atrybutów i ich wartości, określania ich kolejności sortowania oraz usuwania

Jeśli chodzi o zakładkę "Grupy atrybutów", więcej informacji na ich temat możesz przeczytać pod tym linkiem.

zaktualizowane: 23/05/2024
icon