Instrukcje - Produkty

Import XML (YML)

Moduł "Import katalogu produktów (XML)" pozwala na importowanie produktów do sklepu internetowego za pomocą specjalnych linków w formacie XML, które dostarczają dostawcy towarów.

Zespół SoloMono opracował funkcjonalność, która umożliwia importowanie plików XML od dostawców do wybranej kategorii Twojego sklepu internetowego natychmiast lub w zaplanowanym czasie. Pozwala to wybierać wymagane pola do zamiany (nazwa, cena, ilość, obraz, atrybuty) oraz określać marżę dla produktów.

Moduł "Import katalogu produktów (XML)" jest dostępny w pakietach wynajmu Basic, Turbo Sales i Pro.

Przed zaimportowaniem produktów zaleca się wykonanie kopii zapasowej. Moduł "Kopię zapasową (backup) bazy danych" jest dostępny w pakiecie wynajmu Pro.

Aby przeprowadzić import, przejdź na stronę "Produkty" - "Import/Eksport" - "Import" - "XML (YML)".

Na tej stronie możesz albo przesłać plik XML, albo wkleić link XML. Aby przesłać plik XML, przeciągnij go do odpowiedniego pola lub kliknij to pole i wybierz potrzebny plik w Eksploratorze plików.

Po dodaniu pliku kliknij "Ustawienia", aby skonfigurować import przed przesłaniem.

  • Wyczyścić katalog przed pierwszym przesłaniem - zaznacz, jeśli chcesz, aby Twój katalog został wyczyszczony przed importem.
  • Importować do kategorii - w tym rozwijanym menu wybierz, do której kategorii ma nastąpić import.
  • Produkty, których nie ma w pliku - w tym rozwijanym menu wybierz, co zrobić z produktami, które są w Twoim katalogu, ale których nie ma w pliku importu. Można je pominąć - czyli nic z nimi nie robić, można wyłączyć ich status, ustawić jako "Brak w magazynie" lub usunąć z katalogu.
  • Język - w tym rozwijanym menu wybierz język Twojego importu.
  • Nadpisywanie niepustych pól w istniejących produktach - jeśli przeprowadzasz import, produkty z którego już są w Twoim katalogu, możesz zaznaczyć, czy zmienić pola tych produktów podczas importu, i jeśli tak, to które - nazwa, cena, ilość, obraz i atrybuty.
  • Marża - tutaj możesz w razie potrzeby określić marżę dla swoich produktów.

Po ustawieniu kliknij "Teraz", aby rozpocząć proces importu.

Jeśli używasz linku XML, wklej go do pola dla linków, skonfiguruj klikając przycisk "Ustawienia" i uruchom klikając przycisk "Teraz".

Ponadto, korzystając z linku XML, możesz zaplanować import na przyszłość i w ten sposób aktualizować swój katalog. Aby to zrobić, kliknij przycisk "Harmonogram" po skonfigurowaniu.

Możesz wybrać, jak często uruchamiać import (raz na godzinę lub raz dziennie) i ustawić czas następnego uruchomienia.

Po tym kliknij "Zaplanuj", a Twój import pojawi się na karcie "Zaplanowane importy".

Można zaplanować nie więcej niż 5 importów.

Jeśli chcesz usunąć zaplanowany import - możesz to zrobić na tej karcie, klikając przycisk usunięcia w linii z linkiem.

zaktualizowane: 10/04/2024
icon