Grupy klientów

Podczas rejestracji, każdemu klientowi przydzielany jest pewna grupa. 

samodzielnie, lub automatycznie (zależy jak skonfigurować), można tłumaczyć kupującego z jednej grupy do drugiej.
Każda grupa może różnić się od siebie swoimi warunkami, czy ceną towaru do grupy, rabat, zbiorczą granicę itp.