Format importu CSV

Na stronie "Produkty" - "Import/Eksport" - zakładka "Import" - "XML, YML, CSV, XLSX, ODS" możesz importować pliki w formacie CSV.

Jednak aby plik został zaimportowany, musi spełniać nasze wymagania. Poniżej znajduje się lista możliwych kolumn, które powinny być nazwane w następujący sposób:

 • model* - kod produktu.
 • name* - nazwa produktu. Dla różnych języków jest tworzona według wzoru: name_(kod_języka) (name_uk, name_en).
 • description* - opis produktu. Dla różnych języków jest tworzona według wzoru: description_(kod_języka) (description_uk, description_en).
 • metaTitle - meta tytuł produktu. Dla różnych języków jest tworzona według wzoru: metaTitle_(kod_języka) (metaTitle_uk, metaTitle_en).
 • metaDesc - meta opis produktu. Dla różnych języków jest tworzona według wzoru: metaDesc_(kod_języka) (metaDesc_uk, metaDesc_en).
 • category* - nazwa kategorii produktu. Dla różnych języków jest tworzona według wzoru: category_(kod_języka) (category_uk, category_en). Jeśli produkt, na przykład, znajduje się w podkategorii "Laptopy" kategorii "Elektronika", kategorię należy podać w następujący sposób: Elektronika>Laptopy.
 • images* - zdjęcie produktu. Należy podać linki do zdjęć produktu, może być ich kilka.
 • price* - cena produktu. 
 • discount - rabat na produkt. 
 • quantity* - ilość produktu.
 • date - data dodania produktu (np. 2023-07-07 13:36:07).
 • manufacturer - nazwa producenta produktu. Dla różnych języków jest tworzona według wzoru: manufacturer_(kod_języka) (manufacturer_uk, manufacturer_en).
 • options - charakterystyka produktu, taka jak kolor czy rozmiar. Dla różnych języków jest tworzona według wzoru: option_(unikalny_numer)_(kod_języka)_nazwa_cechy (option_1_uk_kolor, option_1_en_color).
 • status* - status produktu, może być aktywny lub nieaktywny. Nieaktywne produkty są wyświetlane w katalogu, ale nie są widoczne na stronie.
 • category_image - zdjęcie kategorii. Należy podać link do zdjęcia kategorii.
 • vendor - szablon dostawcy.
 • EOREOR* - obowiązkowa kolumna, która musi znajdować się na końcu tabeli. 

Tak więc, plik musi zawierać kolumny model, name, description, category, images, price, quantity, status oraz EOREOR.

zaktualizowane: 15/07/2024
icon