Instrukcje - Produkty

Excel import/eksport

Aby szybciej wypełnić stronę towarami, możesz użyć pliku Excel, ale bardzo ważne jest, aby go poprawnie utworzyć.

Aby nie popełnić błędów, musisz przejść przez "Produkty - Import / Eksport"

I dokonaj eksportu towarów, które są już na Twojej stronie.

Aby to zrobić, kliknij przycisk „Eksportuj”

Wybierz „Excel”

W oknie, które się otworzy, korzystając z list rozwijanych, wybierz, co chcesz wyeksportować, lub pozostaw to bez zmian.

 

Następnie kliknij „Eksportuj”

Po utworzeniu pliku Excel musisz go otworzyć i wypełnić swoimi danymi.

W ten sposób możesz usunąć te kolumny, których nie potrzebujesz.

BARDZO WAŻNE: nie można usunąć kolumn „kod produktu” i „EOREOR”.

Oto zrzut ekranu pliku, który należy wypełnić, niektóre kolumny i wiersze zostały usunięte.

Full list of columns:

 • model  - product model (or "code", or "sku"). Required and unique field;
 • name - product name;
 • description - full description of the product, including html tags;
 • v_products_head_title_tag - product meta title;
 • v_products_head_desc_tag - product meta description;
 • images - product images. If there are more than 1 images, they will be separated by semicolon (;) ;
 • price - product price, without currency. Integer separator - dot (.);
 • discount - price with a discount (if it was set for this product);
 • qty - quantity of products in stock;
 • date - date the product was added;
 • category_1 - the first level category in which current product is located (for example: Computers);
 • category_2 - the second level subcategory, which contains current product (for example: Computers - Laptops);
 • category_3 - subcategory of the third level, which contains current product (for example: Computers - Laptops - Ultrabooks);
 • category_4 - the fourth level subcategory containing current product;
 • category_5 - fifth level subcategory containing current product;
 • manufacturer - product manufacturer (or brand or vendor);
 • Color, Display, Processor, RAM... - product attributes. There can be an unlimited number of these titles (the limit can only be reached in Microsoft Excel, a maximum of 255 columns). The Value of corresponding Attribute is displayed in product's cell (For example, for Attribute "Color", the Value could be "Red, White, Black", etc. If current product has few values for same attribute, they should be separated by "||", for example, for Attribute "RAM" The value can be "8GB||16GB";
 • status - product status. Can take values: "active" or "noactive";
 • EOREOR - indicates the end of a line. Value should be also "EOREOR". Required field.

Po wypełnieniu pliku swoimi danymi, zapisz go w tym samym formacie, w jakim go wyeksportowałeś, CSV.

Aby zaimportować dane z pliku do swojej witryny, kliknij „Importuj”

Wybierz „Excel”

W oknie, które zostanie otwarte, wybierz separator, który wybrałeś podczas eksportowania pliku, a także wybierz i załaduj zmieniony plik.

Po tych wszystkich czynnościach kliknij „Importuj”

Wszystko gotowe, produkty zostały zaimportowane na Twoją stronę.

 

 

icon