Excel (CSV) eksport

Aby wyeksportować katalog swojego sklepu w formacie CSV, najpierw przejdź na stronę "Produkty" - "Import/Eksport" - zakładka "Eksport" - "Excel (CSV)".

Możliwość eksportowania produktów w formacie CSV jest dostępna w pakietach wynajmu Basic, Turbo Sales i Pro.

Przed eksportowaniem możesz wybrać:

  • jakie dane eksportować: wszystkie czy tylko SKU, cenę i ilość
  • konkretną kategorię do eksportowania produktów tylko z niej
  • język eksportu spośród dostępnych na Twojej stronie
  • konkretnego producenta do eksportowania produktów tylko tego producenta
  • status produktów do eksportu: aktywne lub nieaktywne
  • separator pliku eksportu: przecinek lub średnik

Zaznacz pole "Eksportować pełne informacje o atrybutach", jeśli chcesz uwzględnić dane dotyczące ceny, SKU i ilości produktu dla określonej wartości atrybutu. Po ustawieniu kliknij "Eksportować".

Przycisk "Szablon" pozwala pobrać szablon pliku z nazwami kolumn, które spełniają wymagania naszej platformy. To pomoże Ci przygotować plik do importu CSV.

Więcej informacji o Excel (CSV) imporcie można przeczytać pod tym linkiem.

zaktualizowane: 11/07/2024
icon