Instrukcje - Produkty

Eksport XML

Na stronie "Produkty" - "Import/Eksport" - "Eksport" istnieje możliwość wygenerowania linków XML dla takich usług jak Prom, Hotline, Rozetka, Price.ua, wygenerowanie uniwersalnego linku, a także kanału XML dla Google Shopping (Merchant) oraz Facebook Product Catalog.

Wszystkie wymienione typy eksportu są dostępne w pakietach wynajmu Turbo Sales i Solomono Pro. Eksport towarów dla Prom jest również dostępny w pakiecie Basic.

Na stronie wybranego typu eksportu zobaczysz takie przełączniki:

  • Aktywne produkty
  • Produkty z aktywnym statusem XML
  • Produkty z dostępnością w magazynie

Aktywne produkty

Jeśli przełącznik "Aktywne produkty" jest włączony, do eksportu XML trafią tylko produkty i kategorie ze włączonym statusem, czyli tylko te, które są wyświetlane na Twojej stronie.
Jeśli wyłączysz ten przełącznik, do pliku trafią wszystkie produkty i kategorie, niezależnie od ich statusu.

Status produktu lub kategorii można ustawić na stronie katalogu produktów (zielony przycisk po lewej) - więcej o tym pod linkiem.

Produkty z aktywnym statusem XML

Podobnie, jeśli przełącznik "Produkty z aktywnym statusem XML" jest włączony, do eksportu XML trafią tylko produkty i kategorie ze włączonym statusem eksportu XML.
Jeśli wyłączysz ten przełącznik, do pliku trafią wszystkie produkty i kategorie, niezależnie od ich statusu eksportu XML.

Status eksportu XML dla produktu lub kategorii można również ustawić na stronie katalogu produktów (zielony przycisk po prawej). Więcej o tym pod linkiem.

Produkty z dostępnością w magazynie

Jeśli przełącznik "" jest włączony, do eksportu XML trafią tylko produkty, które są dostępne na magazynie.
Jeśli wyłączysz ten przełącznik, do pliku trafią wszystkie produkty, niezależnie od tego, czy są dostępne na magazynie, czy nie.

Po ustawieniu przełączników wybierz główny język eksportu i naciśnij "Kopiuj" obok wygenerowanego linku. Teraz możesz go otworzyć, sprawdzić zawartość i używać.

zaktualizowane: 01/03/2024
icon