Instrukcje - Produkty

Dodawanie wideo z YouTube do karty produktu

W menu tworzenia lub edycji produktu masz możliwość dodania wideo z YouTube. W tym celu wystarczy skopiować link do wybranego przez siebie wideo i dodać go do odpowiedniego pola, jak pokazano na zrzucie ekranu.

Pole "Kolejność sortowania" określa, w jakiej kolejności twoje wideo będzie wyświetlane na stronie produktu.

Jeśli chcesz dodać wideo YouTube Shorts, link do niego należy skopiować inaczej, aby działał poprawnie. Kliknij prawym przyciskiem myszy na wideo i kliknij "Kopiuj kod osadzenia".

W skopiowanym tekście znajdź parametr src i skopiuj podany w nim link - to właśnie go będziesz musiał wstawić w Panelu Admina.

zaktualizowane: 17/04/2024
icon