Instrukcje - Treść

Adres na dole strony (w stopce)

Dane adresowe i kontaktowe w sklepie internetowym to jeden z najważniejszych elementów struktury serwisu. Jednym z głównych celów strony kontaktowej jest budowanie zaufania do organizacji wśród odwiedzających.
Zespół Solomono opracował wygodną funkcjonalność do pracy z danymi kontaktowymi zamieszczonymi w Twoim sklepie internetowym.
Dodaj/zmień adres w stopce (stopce) swojego sklepu internetowego poprzez panel administracyjny: „Treść” -> „Strony”

zaktualizowane: 06/04/2023
icon